UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- El sector agroalimentari és un dels de més importància econòmica. La implicació de l’UJI en l’entorn social del sector agrari de la província es manifesta en l'elevat nombre de convenis i projectes signats amb empreses agràries, indústries i cooperatives i també en els convenis d'investigació amb centres i instituts de recerca agrària de la Comunitat Valenciana.

- Qualificació del professorat. Més de 40 professors i professores doctorats a temps complet dedicats a la docència i la recerca en temes d’actualitat i que estan reconeguts pels indicadors científics internacionals.

- El grau està recolzat per mes de vuit grups d’investigació punters al sector de l’enginyeria agroalimentària, entomologia agrícola, millora genètica, ecofisiologia, patologia i bioquímica.

- Infraestructures específiques. Concretament, es disposa de 10 laboratoris docents, una zona d’hivernacles amb moderns sistemes automatitzats de control ambiental (calefacció per aigua calenta o aire calent, sistemes de refrigeració, malles d’ombreig i sistemes d’il·luminació artificial). També es disposa d’una parcel·la de pràctiques de camp on, amb finalitats docents, es mantenen col·leccions de conreus llenyosos (17 espècies fruiteres) i hortícoles (en període lectiu es disposa de 22 conreus d’entre els de més importància econòmica).

- Procediments docents innovadors. Durant els estudis, es desenvolupen diversos projectes coordinats entre diferents assignatures, que s'avaluen conjuntament per a aconseguir una formació integral i multidisciplinària dels estudiants, tal com ocorre durant el desenvolupament de l'activitat professional de l'Enginyer Agroalimentari.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 

Informació proporcionada per: InfoCampus