UJI

Pla d’estudis

Primer curs:

Expressió Artística (FB)

Anglès (FB)*

Programació I (FBB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Disseny 2D (OB)

Cultura Visual i Mitjans de Masses (OB)

Programació II (FBB)

Tecnologia de Computadors (OB)

Física (FBB)

Segon curs:

Expressió Gràfica (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Algoritmes i Estructures de Dades (OB)

Consoles i Dispositius de Videojocs (OB)

Empreses de Videojocs (FBB)

Disseny 3D (OB)

Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs (OB)

Estadística i Optimització (OB)

Bases de Dades (OB)**

Disseny i Desenvolupament de Jocs Web (OB)**

Tercer curs:

Art del Videojoc (OB)

Disseny Conceptual de Videojocs (OB)**

Sistemes Operatius (OB) 

Informàtica Gràfica (OB)

Enginyeria del Programari (OB)

Disseny de Personatges i Animació (OB)

Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual (OB)

Motors de Jocs (OB)

Xarxes i Sistemes Multijugador (OB)

Aplicacions per a Dispositius Mòbils (OB)**

Quart curs:

Iniciativa Empresarial (OB)

Intel·ligència Artificial (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Aspectes Legals dels Videojocs (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

OPTATIVES

Tècniques d’Interacció Avançada (OP)

Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals (OP)

Tècniques de Producció i Realització Sonora (OP)

Localització de Videojocs (OP)**

Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics (OP)

Models Audiovisuals Contemporanis (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

 1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat  almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòria (OB), sense tenir en compte en el còmput de crèdits obligatoris els de l’assignatura Pràctiques Externes.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus