UJI

Què és?

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs es concep com una formació per al disseny i desenvolupament de noves aplicacions d’oci interactiu digital.

L’alumnat egressat en aquest nou grau té una formació bàsica en competències pròpies de la tecnologia de la informació i la comunicació. Al mateix temps, aquesta formació es combina amb coneixements teòrics i pràctics per al disseny dels continguts digitals interactius. Tot això fa possible que els graduats i graduades, a més d’una formació bàsica pròpia de les TIC, obtinguen un perfil que complete aquests coneixements tecnològics amb continguts d’art, disseny conceptual, comunicació, narrativa i producció, necessaris per al disseny i desenvolupament de videojocs.

Les oportunitats de creixement del sector de desenvolupament de videojocs i els sistemes interactius són inimaginables: noves tecnologies i dispositius disponibles, hàbits d’ús i consum de jocs en augment, nous models de negoci i connexió amb les xarxes socials, són només alguns dels aspectes que es tracten en aquest grau.

Per tant, la finalitat d’aquest grau és impulsar la creació de professionals en l’àmbit de les indústries de creació de continguts digitals, de manera que en la possible comercialització dels productes aparega un valor afegit que els faça competitius en un mercat cada dia més pendent de les noves tecnologies.

Informació proporcionada per: InfoCampus