UJI

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

 

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Turisme deu de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb l’escala següent:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Tens facilitat per aprendre idiomes?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens capacitat per a comunicar-te en llengües estrangeres?    1)  2)  3)  4)  5)

3. Creus que tens capacitat per al tracte humà?    1)  2)  3)  4)  5)

4. Tens enginy, creativitat i caràcter alegre?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amable?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tens esperit d’iniciativa?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens aptitud per a treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona sociable i extravertida?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tens una disposició favorable cap a la cultura?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Creus que eres una persona amb dots de manament?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’interès pels idiomes, la cultura... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones convençudes de la importància que té el turisme en el món actual i que estan motivades per gestionar les diverses activitats turístiques, de manera que els impactes econòmics, socials i culturals d’aquestes siguen positius.

Ara toca decidir!

 

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 -Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Turisme.

            -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5

            (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

            -Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

            -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN TURISME

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

 Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per

orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus