UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Turisme
Última modificació: 17/05/2019 | Font: InfoCampus

1. Què és el Grau en Turisme? 

El grau en Turisme de la Universitat Jaume I ofereix una formació de qualitat orientada a l'exercici professional tant en l'Administració Pública com en el sector privat. El pla d'estudis s'ha estructurat seguint una visió interdisciplinar del turisme que abarca les diferents dimensions d'aquesta activitat: espacial, social, cultural, política, laboral, ambiental i económica.

Els graduats i les graduades en Turisme adquiriran competències que els permetran assumir les responsabilitats pròpies de càrrecs de direcció corporativa i institucional, direcció d'operacions i càrrecs intermedis en els diferents àmbits de treball relacionats amb el turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, formació, investigació i consultoria.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Seminaris.
- Laboratori d'estudis, ordenació i planificació d'espais turístics. Aquest laboratori està dotat amb un sistema d'informació geogràfica i de tots els mitjans tècnics i cartogràfics perquè l'alumnat puga formar-se en l'ordenació del territori turístic.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

-Batxillerat amb les PAU superades.
-Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
-PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat"

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

La estada en pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Turisme

13. Què és el Treball Fí de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball Fí de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.


14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació? 

El pla d'estudis del Grau en Turisme inclou 2 itineraris:

1. Gestió pública del turisme
2. Direcció i gestió d'empreses turístiques

Més informació


15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat 

Els titulats i titulades en el Grau en Turisme poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

 Màsters Oficials:

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

-Assessorament tècnic a institucions públiques amb competències en la planifcació i gestió pública de 
destinacions, productes i activitats turístiques, en l'àmbit de l'oci i temps lliure en museus, centres de visitants o d'interpretació, parcs temàtics, etc. 
-Docència i investigació.
-Oci i temps lliure: tasques en gestió de restauració, tant de restaurants com empreses de gestió d'hosteleria de col·lectivitats o de càtering.
-Comunicació: tasques associades a la informació turística, bé en oficines de turisme o realitzant funcions de guia turístic.
-Empreses d'intermediació: agències de viatges, operadors turístics, majoristes, centrals de reserves, etc.
-Gestió d'empreses de transport aeri, marítim, fuvial, per carretera o ferroviari, així com les dedicades a uns altres serveis de logística, com el lloguer de cotxes.
-Assessorament tècnic a empreses de consultoria, agències de publicitat, entitats de promoció turística i associacions culturals i turístiques.

Més informació

17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Jaume Llorens Monzonís

Despatx JC1027 DD

Telèfon: 964 72 8553
Correu electrònic: jllorens@uji.es

18. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus