UJI

Pla d’estudis

Primer curs

Lingüística (FBB)

Llengua Espanyola (FBB)

Llengua Catalana (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Llengua C per a Traductors i Intèrprets I (FBB)

Traducció B-A1 I (FB)

Llengua B per a Traductors i Intèrprets I (FB)

Llengua B per a Traductors i Intèrprets II (OB)

Llengua C per a Traductors i Intèrprets II (OB)

Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació (OB)

Segon curs

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Traducció B-A1 II (FB)

Llengua C per a Traductors i Intèrprets III (OB)

Llengua A1 per a Traductors i Intèrprets (OB)

Tecnologies de la Traducció (OB)

Llengua i Cultura B per a Traductors i Intèrprets (OB)

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Llengua C per a Traductors i Intèrprets IV (OB)

Terminologia per a Traductors i Intèrprets (OB)

Tercer curs

Llengua i Cultura C per a Traductors i Intèrprets (OB)

Traducció A1-B I (OB)

Traducció Literària B-A1 I (OB)

Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (OB)

Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (OB)

Traducció Audiovisual B-A1 (OB)

Traducció C-A1 I (OB)

Traducció Especialitzada B-A1 (OB)

Iniciació a la Interpretació B-A1 (OB)

Quart curs

Traducció C-A1 II (OB)

Traducció Especialitzada A2-A1 (OB)

Traducció A1-B II (OB)

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

 

ITINERARI 1: Traducció Científica i Tècnica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (3r curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 II (4t curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 2: Traducció Literària (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Literària B-A1 I (3r curs)

- Traducció Literària B-A1 II (4t curs)

- Traducció Literària B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 3: Traducció Audiovisual (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Audiovisual B-A1 (3r curs)

- Doblatge B-A1 (4t curs)

- Subtitulació B-A1 (4t curs)

- Traducció Audiovisual i Accessibilitat (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 4: Interpretació i Mediació Intercultural (33,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Iniciació a la Interpretació B-A1 (3r curs)

- Interpretació Consecutiva B-A1 (4t curs)

- Interpretació Simultània B-A1 (4t curs)

- Mediació Intercultural i Interpretació A1-B/B-A1 en els Serveis Públics (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 5: Traducció Jurídica i Econòmica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (3r curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per a l’Empresa (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per al Comerç Exterior (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per als Organismes Internacionals (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

Per a l’itinerari en català (llengua A) s’oferten totes les assignatures de Traducció de formació bàsica i obligatòries del grau.

A més, l'alumnat disposa d'una línia de traducció entre llengües maternes que completa i reforça la formació de la traducció de l'anglès (llengua B) i del francès/alemany (llengua C) al català i del català a l'anglès (traducció inversa).

 

Informació proporcionada per: InfoCampus