UJI

Què és?

El grau en Traducció i Interpretació proporciona els coneixements, habilitats, destreses i actituds necessàries per a transmetre qualsevol text produït en una llengua amb els mitjans d’una altra llengua.

A més, s’ha de tenir en compte que el traductor i intèrpret realitzen aquests actes de comunicació en un context social amb una finalitat molt determinada que pot ser semblant a la del text original (per exemple, quan interpretem el discurs d’un orador en un congrés científic), però també diferent (com ara fer la traducció d’un llibre antic); la qual cosa implica que ha de saber reconèixer tots els elements que intervenen en aquest procés, i totes les característiques del text que tradueix perquè siga capaç de trobar-ne l’equivalent més idoni.

La Universitat Jaume I ofereix una sòlida introducció a la formació en traducció i interpretació que inclou les cinc intensificacions següents: interpretació i mediació intercultural; traducció audiovisual; traducció cientificotècnica; traducció jurídica; traducció literària. Les llengües emprades són: anglès; alemany/francès; espanyol/català.


 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus