UJI

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la feina una persona graduada en Traducció i Interpretació comprenen un ampli ventall de possibilitats. Es pot treballar com a autònom o per compte d’altri. A continuació oferim una relació dels àmbits de treball més freqüents i els tipus d’empreses en què es realitzen (empreses privades/públiques, nacionals/estrangeres):

 • Empreses de serveis. Empreses organitzadores de congressos, conferències, exposicions, fires de mostres, sector d’hoteleria i sector del turisme i altres activitats socioculturals. Agències de traducció.
 • Mitjans de comunicació. Editorials, mitjans de comunicació (premsa escrita: diaris, revistes de divulgació, revistes especialitzades, etc.; agències de premsa; audiovisual: televisió, vídeo, DVD, cinema, etc.; empreses de publicitat, etc.).
 • Indústria. Departaments comercials. Comerç exterior, exportació, importació, màrqueting. A la Comunitat Valenciana destaca el sector de la ceràmica, l’automoció, l’exportació agrícola i el sector de la informàtica.
 • Organismes oficials. Organismes comunitaris, organismes oficials internacionals, administració central, administració autonòmica, ONG internacionals, etc.
 • Docència. Centres d’idiomes, escoles oficials d’idiomes, centres de secundària, educació universitària, etc.


Tasques professionals

La formació general (coneixement d’un mínim de quatre llengües, d’informàtica aplicada, de documentació i gestió de dades) i l’específica (interpretació, traducció audiovisual, literària, juridicoadministrativa, tècnica i científica) que reben els graduats i graduades en Traducció i Interpretació, els converteixen en uns mediadors lingüístics per excel·lència i uns professionals molt versàtils, i els capaciten per a desenvolupar tasques professionals molt diverses.

 • Empreses de serveis. Interpretació dels ponents. Traduccions de documents de tot tipus. Guies turístics. Treball de mediació lingüística en el sector hoteler.
 • Món editorial i audiovisual. Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit, realitzaran correcció i edició de textos, assessorament a empreses, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària, documentalista, traducció de pel·lícules, documentals, dibuixos animats, sèries,anuncis de publicitat, etc.
 • Indústria. Departaments comercials. Relacions amb clients i/o proveïdors estrangers. Interpretació i traducció. Assistència a reunions d’empresa. Traducció de documentació molt variada: contractes, manuals d’ús, fullets publicitaris, etc. Traducció de productes informàtics, d’automoció, etc.
 • Organismes oficials. Interpretació i traducció en qualsevol servei o departament que ho requerisca (cambres de comerç, jutjats, ajuntaments, conselleries, ministeris, UE, ONU, FAO, OTAN, ONG, etc.).
 • Docència. Professorat de llengües o de matèries de traducció.

RESUM

 • Traductor o traductora autònom.
 • Traductor o traductora en empresa privada.
 • Traductor o traductora en institucions, organismes públics, etc. (ONU, Parlament Europeu, Corts Generals i autonòmiques, diputacions, alcaldies, governs autònoms, televisions públiques, etc.).
 • Tasques de correcció i de revisió
 • Intèrpret en els serveis públics.
 • Intèrpret de conferències.
 • Tasques de mediació intercultural.
 • Cap de projectes.
 • Comerç exterior.
 • Redactor o redactora (textos de diversa índole, pròlegs, textos de solapa, publicitat, animació, adaptació, etc.); lector o lectora editorial.
 • Terminòleg o terminòloga.
 • Tasques de dinamització lingüística (política lingüística, normalització lingüística).
 • Docent de traducció.

 Per a algunes d'aquestes eixides professionals pot ser necessària una formació complementària.


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Informació proporcionada per: InfoCampus