UJI

Grau en Enginyeria Informàtica - Grau en Matemàtica Computacional

Última modificació: 18/05/2021 | Font: InfoCampus

Consultar el Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació
 

L'estudiantat del grau en Enginyeria Informàtica pot obtenir un segon títol:


L'estudiantat del grau en Matemàtica Computacional pot obtenir un segon títol:


 

Informació proporcionada per: InfoCampus