UJI

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Mecànica - Grau en Enginyeria Elèctrica

Última modificació: 29/05/2020 | Font: InfoCampus

Consultar el Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació de l'ESTCE.

 

L'estudiantat del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials pot obtenir un segon títol:

  • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 52,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).
  • Grau en Enginyeria Elèctrica: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Enginyeria Mecànica pot obtenir un segon títol:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials i el TFG (12 crèdits ECTS).
  • Grau en Enginyeria Elèctrica: s’han de superar 84 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i el TFG (12 crèdits ECTS).​

L'estudiantat del grau en Enginyeria Elèctrica pot obtenir un segon títol:

  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials i el TFG (12 crèdits ECTS).
  • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 76,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).
Informació proporcionada per: InfoCampus