UJI

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials - Grau en Enginyeria Mecànica - Grau en Enginyeria Elèctrica - Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes - Grau en Enginyeria Química - Grau en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural - Grau en Arquitectura Tècnica

Última modificació: 18/02/2020 | Font: InfoCampus

Consultar el Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació de l'ESTCE.

 

L'estudiantat del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 52,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Enginyeria Mecànica pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s’han de superar 60 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Elèctrica: s’han de superar 84 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria elèctrica i el TFG (12 crèdits ECTS).​
 • Grau en Enginyeria Química: s’han de superar 126 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria química, les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural: s'han de superar 156 crèdits ECTS de matèries específiques de làmbit de l'enginyeria agroalimentaria i del medi rural,  les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Enginyeria Elèctrica pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials: s’han de superar 66 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria en tecnologies industrials i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 76,5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l’enginyeria mecànica i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Química: s’han de superar 126 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria química,  les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural: s’han de superar 144 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria agroalimentaria i del medi rural, les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Enginyeria Química pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria Electrica: s’han de superar 90 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria electrica i el TFG.
 • Grau en Enginyeria Mecànica: s’han de superar 88´5 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de la enginyeria mecànica i el TFG.
 • Grau en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural: s’han de superar 150 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria agroalimentaria i del medi rural, el TFG i les pràctiques externes.

L'estudiantat del grau en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria Electrica: s’han de superar 156 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria electrica, les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Mecànica:  s’han de superar 156 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria mecànica, les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).
 • Grau en Enginyeria Química: s’han de superar 156 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria química, les Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Arquitectura Tècnicas’han de superar 162 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'arquitectura tècnica, les Pràctiques Externes (12 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).

L'estudiantat del grau en Arquitectura Tècnica pot obtenir un segon títol:

 • Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productess’han de superar 162 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit del disseny de productes, les Pràctiques Externes (12 crèdits ECTS) i el TFG (12 crèdits ECTS).
Informació proporcionada per: InfoCampus