UJI

Grau en Administració d'Empreses - Grau en Economía - Grau en Finances i Comptabilitat

Última modificació: 18/05/2021 | Font: InfoCampus

Consultar el Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació

 

L'estudiantat del grau en Administració d’Empreses pot obtenir un segon títol de:

  • Grau en Economia: s’han de superar 102 crèdits ECTS de matèries específiques d’aquest grau de 3r i 4t curs.
     
  • Grau en Finances i Comptabilitat: s’han de superar 90 crèdits ECTS de matèries específiques d’aquest grau de 3r i 4t curs.


L'estudiantat del grau en Economia pot obtenir un segon títol de:


L'estudiantat del grau en Finances i Comptabilitat pot obtenir un segon títol de:

Informació proporcionada per: InfoCampus