UJI

Programa individualitzat de Segona Titulació

Font: InfoCampus

 

Els Programes individualitzats de Segona Titulació són aquells en els quals l’estudiantat d’una primera titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa matèries especifiques d’una segona titulació oficial, dins del mateix àmbit, que no ha cursat en la primera titulació, a fi d’obtenir el títol en cadascun d’aquests estudis.


Graus que possibiliten obtenir una segona titulació amb un o dos cursos més:

Informació proporcionada per: InfoCampus