panoramica UJI
Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Grups reduïts, la qual cosa facilita l’atenció i el seguiment de l’alumnat per part del professorat.

- Disseny de dos itineraris específics perquè l’especialització de l’estudiantat siga coherent amb una de les dues vessants de la titulació: el juridicolaboral i el de recursos humans.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.

- Programes Erasmus amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units i el Canadà.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16