Què és?

28/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ofereix la formació que capacita per a la correcta adopció de decisions organitzatives i per a la prevenció i resolució de les qüestions i conflictes que puguen sorgir al voltant de les relacions laborals. Per això, s’estudia la canviant normativa juridicolaboral i s’adquireixen coneixements que versen sobre l’organització, mètodes de treball, sociologia i psicologia aplicats al treball humà.

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran assessorar, representar i gestionar tots aquells assumptes que els encarreguen o sol·liciten els diferents agents implicats en el món laboral, des dels treballadors en els conflictes que se’ls puguen presentar en la concertació i execució del seu contracte laboral o en les seues relacions amb el sistema de seguretat social pública, fins a les empreses, l’Estat, els òrgans de l’administració local o autonòmica o les entitats gestores de la Seguretat Social, els sindicats i organitzacions empresarials. A més, també els permetrà encarregar-se de realitzar anàlisis i diagnòstics, de configurar estratègies en matèria de gestió de recursos humans, o de realitzar funcions de conciliació i negociació així com participar com a agent d’intermediació i col·locació en el mercat de treball.

Informació proporcionada per: InfoCampus