UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Els estudis universitaris de Química a Castelló tenen una llarga tradició i han contribuït al desenvolupament econòmic de la província en el sector ceràmic, agrícola, analític i químic en general.

El grau en Química de la Universitat Jaume I et permet formar-te en totes les àrees de la química, tant d’una forma teòrica com pràctica, ja que inclou més de 400 hores de pràctiques. En aquest sentit cal assenyalar que els grups de laboratori son reduïts i s'afavoreix la interacció dels estudiants amb el professorat. Les classes pràctiques s'imparteixen en laboratoris docents amb equipament i material moderns. 

Més de 40 professors i professores altament qualificats formen part de 18 grups d’investigació amb línies d’investigació vives i actuals que situen l’UJI en posicions capdavanteres en els rànquings universitaris en l’àrea de química. En l’assignatura de quart curs Treball de Final de Grau els estudiants realitzen un treball d’investigació en un dels grups d’investigació de química.

Informació proporcionada per: InfoCampus