UJI

Què és?

La química, pel seu currículum obert i universal, és un dels ensenyaments fonamentals de l’àrea de les ciències. Amb la seua permanent capacitat d’innovació, ha tingut sempre un enorme impacte sobre el progrés social, atès que ha desenvolupat nous productes i tecnologies que incideixen en tots els camps d’activitat dels éssers humans, i s’ha convertit en un dels pilars fonamentals de la potència competitiva i econòmica dels països. El grau en Química de la Universitat Jaume I ofereix una formació completa i de qualitat orientada a desenvolupar els aspectes teòrics i pràctics de la química i assegurar l’exercici professional.

Els graduats i graduades en Química per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran demostrar i entendre els coneixements bàsics propis de la química des del punt de vista de comprensió dels conceptes i teories científiques, aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes i situacions reals en l’àmbit de la química de forma professional i de qualitat, demostrar la capacitat de reunir i analitzar dades rellevants en l’àmbit de la química, transmetre idees, informació, reflexions i solucions a problemes de caire social, científic o tècnic a un públic tant especialitzat com no especialitzat i adquirir l’autonomia necessària per a desenvolupar les habilitats d’aprenentatge que els permetran emprendre estudis posteriors amb garanties d’èxit.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus