UJI

Pràctiques externes

Consulta de la guia docent de l'assignatura

L’assignatura Estades en Pràctiques és de caràcter obligatori. Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les professions respectives. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta disposa d’una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis. Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar el treball de final de grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

Àrees de treball en què podràs realitzar pràctiques:

-    Industries ceràmiques

  • Industries químiques

  • Centres d’investigació, instituts tecnològics

  • Plantes de tractament de residus sòlids, aigües

  • Institucions relacionades amb la industria química

  • Empreses de serveis, especialment laboratoris d’anàlisis

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el Programa Erasmus Pràctiques.

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus.  http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus