Què és?

30/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La psicologia és una de les disciplines més interessants i importants tant en l’àmbit del coneixement bàsic, com en l’àmbit del coneixement aplicat. Des dels orígens de la humanitat, les persones han intentat desentranyar els misteris de l’ésser humà per a poder comprendre la seua forma de ser, pensar, sentir i actuar. La psicologia recull aquestes inquietuds, i constitueix una disciplina científica jove, dinàmica, innovadora i necessària en la construcció d’una societat més saludable i feliç.

En aquest marc, el grau en Psicologia imparteix coneixements científics sobre els aspectes biològics, psicològics i socials que expliquen el comportament humà, tant en l’àmbit individual com en el social. Aquests coneixements constitueixen els fonaments sobre els quals es poden construir eines eficaces que ajuden a modelar respostes adaptatives i saludables en diferents contextos.  

Informació proporcionada per: InfoCampus