UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Mestra o Mestre d’Educació Primària.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres educatius, amb una tutorització dual.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.   

- Possibilitat de cursar les mencions d’Educació Física, Anglés i Música.

- Possibilitat de conèixer el camp de la investigació en educació. Existeixen potents grups d’investigació sobre tots els vessants de l’educació que poden ajudar a iniciar-se en aquest camí.

Informació proporcionada per: InfoCampus