UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària(Pla 2018)

Mestre o Mestra d'Educació Primària

23/03/2021 | InfoCampus

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 93, conforma la professió de Mestre en Educació Primària com una professió regulada l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de Grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’Acord del Consell de Ministres de 14 de desembre de 2007 i amb el que disposa l’Ordre ECI/3857/2007, de 27 de desembre de 2007.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

Informació proporcionada per: InfoCampus