Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

27/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

- Professorat altament qualificat amb una àmplia experiència docent i investigadora.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Àmplia inserció laboral dels titulats i titulades en Mestre o Mestra d’Educació Infantil.

- Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (Aula Virtual, equipament audiovisual en les aules).

- Àmplia oferta de pràctiques en centres educatius, amb una tutorització dual.

- Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: InfoCampus