UJI
  • UJI
  • Estudis
  • Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla 2018)

Mestre o Mestra d'Educació Infantil

25/02/2021 | InfoCampus

La Llei orgànica 2/2009, de 3 de maig, d’educació, en l’article 92, conforma la professió de Mestre o Mestra en Educació Infantil com una professió regulada, l’exercici de la qual requereix estar en possessió del corresponent títol oficial de grau, obtingut en aquest cas, d’acord amb les condicions establides en l’acord del Consell de Ministres, de 14 de desembre de 2007, i amb el que disposa l’Ordre ECI/3854/2007, de 27 de desembre de 2007.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

Pla d'estudis anterior

 

Informació proporcionada per: InfoCampus