Eixides professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’Enginyeria Tècnica Industrial, especialitat en Mecànica. 

Àmbits de treball

Aquests professionals poden desenvolupar el seu treball en quasi tots els sectors industrials i econòmics, principalment en els departaments de projectes, producció i comercialització.

Els llocs de treball més habituals es troben en empreses del sector mecànic, formant part d’equips multidisciplinaris en indústries de diferents sectors, com ara: indústria alimentària, indústria de l’automòbil, indústria química, indústria elèctrica, indústria electrònica i robòtica industrial, empreses de serveis, Administració pública, ensenyament i investigació. També poden exercir lliurement la professió: elaboració de projectes, estudis tècnics, legalitzacions, etcètera.

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Mecànica poden ocupar qualsevol lloc de treball tècnic relacionat amb el món industrial o de les instal·lacions.

RESUM

Les eixides professionals dels titulats i titulades en Enginyeria Mecànica són molt variades. Es poden distingir cinc perfils professionals:

• Redacció i desenvolupament de projectes tècnics, peritatges i informes.

• Direcció i coordinació de les activitats de producció, operació i manteniment.

• Gestió, direcció, comercialització i màrqueting.

• Ensenyament, formació i R+D+I.

• Enginyeria mediambiental, gestió de la qualitat i prevenció de riscos laborals.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16