Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

16/12/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Perquè ofereix una formació que uneix les matemàtiques i la informàtica i cobreix una doble vesant de teoria i pràctica: els aspectes essencials de les matemàtiques i una visió àmplia i aplicada de tots els processos informàtics.
  • Es pot obtenir un segon títol, el grau en Enginyeria Informàtica, cursant un mínim de 72 crèdits ECTS de matèries específiques de l’àmbit de l'enginyeria informàtica.
  • Pel professorat, amb àmplia experiència docent en titulacions relacionades, fàcilment accessible i amb una excel·lent formació en recerca.
  • Per les classes: metodologies docents centrades en l’alumnat, ús de noves tecnologies i grups reduïts que permeten més interacció professorat-alumnat.
  • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària. 
  • Per les activitats en anglès tutoritzades per professorat especialitzat.
  • Per l’àmplia oferta de beques per a cursar part dels estudis en altres països.
Informació proporcionada per: InfoCampus