Trets d'identitat

25/11/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Matemàtica Computacional s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Laboratoris específics de la titulació com ara: laboratori d’arquitectura dels computadors, laboratori de física, laboratori de robòtica i intel·ligència artificial, laboratori de sistemes operatius i xarxes, laboratori de tecnologia de computadors, laboratori d’electrònica i automàtica, laboratori d’enginyeria de computadors i projectes informàtics.

El Departament de Matemàtiques desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • ANÀLISI D'IMATGE MÈDICA I ESTEREOLOGIA: segmentació i anàlisi d'imatge mèdica, camps aleatoris markovians, mètodes MCMC, conjunts aleatoris tancats, estereologia, radiologia, fusió d'imatges.
 • GEOMETRIA DIFERENCIAL I ESTEREOLOGIA: geometria diferencial, estereologia, imatges mèdiques, processament del volum d'imatges, seccional, mitjana, escalar i Ricci curvatures, invariants diferencials, càlcul variacional.
 • GRUPS FINITS: grups finits, grups resolubles, caràcters, classes de conjugació
 • MECÀNICA CELESTE: mecànica celeste, teoria de pertorbació, estructures de referència, harmònics esfèrics
 • MODELITZACIÓ ESTADÍSTICA PER A PROBLEMES MEDIAMBIENTALS: processos de Markov i estocàstics, anàlisis de dades, mètodes de distribució lliure i no paramètrica, anàlisi multivariant, tècniques d'inferència estadística, tècniques de predicció estadística, sèries temporals, estadística espacial
 • MÈTODES ESTADÍSTICS I DIDÀCTICS EN DIDÀCTICA DE LES MATEMÀTIQUES I ALTRES ÀMBITS: didàctica de les matemàtiques, teoria de situacions, classificació, anàlisi de dades, enginyeria didàctica, contracte didàctic, sistema d'ensenyament, formació del professorat, e-learning, anàlisi implicatiu, transició secundària/universitat.
 • PROPIETATS TOPOLÒGIQUES: dualitat i compactació de Bohr, dualitat unitària, grups de Lie, continuïtat automàtica, àlgebres de Banach, sistemes dinàmics, valoracions, singularitats, mètodes de desingularització, codis d'avaluació.
 • SIMULACIÓ NUMÈRICA: anàlisi numèrica, modelització matemàtica, residus, contaminants, ceràmica, medi ambient, plagues, combustió, sedimentació.
 • SISTEMES DINÀMICS: sistemes dinàmics, sistemes hamiltonians, mecànica celeste, bifurcacions, teoria de nusos, algorismes d'integració simplèctica, sistemes caòtics.

 

El Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • BASES DE CONEIXEMENT TEMPORAL: bases de dades, processament de la informació, biblioteques digitals, raonament temporal.
 • BIOINFOGENÒMICA: informàtica biomèdica, bioinformàtica, epidemiologia genòmica, nutrigenòmica, gestió i auditoria de qualitat en investigació biomèdica, enginyeria de programari amb procés unificat i llenguatge unificat de modelització, integració de sistemes d’informació en salut.
 • CEVI-CENTRE DE VISUALITZACIÓ INTERACTIVA: informàtica gràfica, visualització interactiva, realitat virtual, realitat augmentada, sistemes d’informació geogràfica, infraestructures de dades espacials (IDE), serveis web.
 • ENGINYERIA VISUAL: visió artificial, reconeixement de formes, anàlisi d’imatge, inspecció visual, control de qualitat, estereoscòpia, anàlisi de color, anàlisi de moviment, decisió automàtica, classificació de textures.
 • GRUP DE XARXES: comunicacions, qualitat de servei, sistemes distribuïts, Internet, vídeo a la carta.
 • INTEGRACIÓ I ENGINYERIA DE SISTEMES: integració empresarial, sistemes CIM, reenginyeria, qualitat, auditoria tecnològica, modelització, simulació.
 • PAL: PATTERN ANALYSIS AND LEARNING: reconeixement de formes, mineria de dades, classificació, selecció de prototips, selecció de característiques, combinació de classificadors, anàlisis de complexitat de les dades, agrupament, control de qualitat.
 • PERCEPCIÓ I APRENENTATGE COMPUTACIONALS-PAC: reconeixement automàtic del parla, traducció automàtica, aprenentatge computacional, reconeixement sintàctic i estructural de formes, xarxes neuronals, modelització estadística i estructural.
 • PROGRAMARI LLIURE I COMUNICACIONS-SOLICOM: programari lliure, comunicacions sense fils, simuladors de xarxes.

 

El Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors desenvolupa les següents línies d’investigació:

 • APPLYING INTELLIGENT AGENTS: enginyeria ontològica, sistemes multiagents, aplicacions d’agents intel·ligents, gestió del coneixement en processos industrials, sistemes intel·ligents de trànsit i transport.
 • ARQUITECTURES I COMPUTACIÓ D’ALTES PRESTACIONS (HPCA: HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND ARCHITECTURES): arquitectura d’altes prestacions, computació reconfigurable (FPGA), computació matricial, paral·lelisme, aplicacions científiques.
 • ENGINYERIA DEL CONEIXEMENT: sistemes basats en el reconeixement, aplicació dels sistemes basats en el coneixement, verificació i validació de sistemes basats en el coneixement, desenvolupament de sistemes basats en el coneixement a partir de components (per exemple, mètodes de resolució de problemes i ontologies).
 • INTERACCIÓ I SISTEMES ROBÒTICS-IRS Lab: Interacció home-màquina, agafada basasa en percepció, manipulació destra, telerrobòtica, robòtica assistencial, robòtica d’intervenció autònoma submarina.
 • XARXES NEURONALS I COMPUTACIÓ SUAU: xarxes neuronals, reconeixement de patrons, lògica difusa, algoritmes genètics, computació suau, extracció de regles.
 • RobInLab- LABORATORI DE ROBÒTICA INTEL·LIGENT: aprenentatge per a la manipulació mitjançant robots, raonament espacial, detecció de col·lisions, planificació del moviment, posicionament d’un braç robot per a l’agafada de peces, visió artificial, sensors intel·ligents.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris:

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Matemàtica Computacional

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament de Matemàtiques

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

Reial Societat Matemàtica Espanyola

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.
Informació proporcionada per: InfoCampus