panoramica UJI
Què és?

El grau en Matemàtica Computacional de l’UJI és un títol que ofereix una formació que uneix les matemàtiques amb la informàtica i es concentra en àrees on ambdues són més rellevants. El titulat posseirà un perfil mixt perquè combina una formació teòrica, pròpia d'una titulació pura en matemàtiques, amb la formació tècnica pròpia d'una titulació pura en informàtica.

 L'estudiantat

- Aprèn la naturalesa, mètodes i fins de la matemàtica.

- Desenvolupa capacitats numèriques, analítiques i d'abstracció, la intuïció i el pensament lògic i rigorós.

- Aprèn les matèries fonamentals de les tecnologies de la informació, que els capaciten per a l'aprenentatge i desenvolupament de noves tecnologies.

- Es capacita per a dissenyar, desenvolupar i avaluar els sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.

- Es capacita per a la utilització de tots aquests coneixements teòrics i pràctics en l'anàlisi, resolució i tractament informàtic i matemàtic de problemes en el camp de la indústria, l'empresa, les finances, el desenvolupament científic, etc.

Aquest perfil mixt els farà molt versàtils, és a dir, amb capacitat per a poder realitzar diferents tipus de tasques i tenir una taxa alta d’ocupació. D'altra banda, la seua capacitat d'anàlisi i d'abstracció, els permetrà adaptar-se molt fàcilment a qualsevol canvi i innovació.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16