Perfil d’ingrés

El perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest Grau és de persones amb interès i aptitud cap a les matemàtiques i les noves tecnologies de la informació, amb capacitat de raonament lògic i talent per a resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica. És molt recomanable que a més s’hagen cursat les assignatures de modalitat de Matemàtiques I i Matemàtiques II i seria molt recomanable l’assignatura de Física. Finalment, seria aconsellable haver cursat, com a assignatures optatives, les relacionades amb les tecnologies de la informació.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16