Què és?

03/12/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La paraula enginyeria significa «engendrar, crear, projectar, idear, buscar la manera...». Tots aquests conceptes dibuixen el perfil del que es considera l’art d’aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques en totes les seues determinacions dins de les tecnologies de la informació i de les comunicacions.

L’enginyer o enginyera en Informàtica és capaç de dissenyar, d’implantar i de mantindre sistemes informàtics que donen solució als problemes plantejats per les empreses i les organitzacions, amb especial atenció a la interconnexió de computadores, als sistemes d’informació i a la informàtica aplicada a la indústria.

La formació de l’enginyer o enginyera en Informàtica ha de presentar una base de coneixements fonamentals que li permeten adaptar-se al ritme de canvi de les noves tecnologies.

Principalment, les activitats de base es realitzen en els camps de l’anàlisi (l’analista estudia les característiques del problema i proposa les estratègies per solucionar-lo) i el de la programació (el programador o programadora redacta les operacions successives que un ordinador ha de realitzar).

L’enginyeria Informàtica dóna als titulats i titulades una visió amplia i generalista dels processos informàtics (maquinari, programari, necessitats informàtiques de les organitzacions, etc.). També proporciona els coneixements necessaris per a entendre qualsevol aplicació, sistema o tecnologia.

La informàtica és una disciplina que s’ocupa del tractament automàtic de la informació per a arribar a objectius diversos, com ara:

  • La realització de càlculs complexos a altes velocitats.
  • L’accés ràpid a informació emmagatzemada en arxius de memòria.
  • L’organització de la informació.

La base formativa d’aquests estudis està constituïda per la interrelació de quasi totes les branques del saber científic, que fonamentalment són: matemàtiques, lògica, enginyeria, electrònica, estadística, economia, física i lingüística.

En el grau en Enginyeria Informàtica de l’UJI podeu cursar algun d’aquests quatre itineraris. Cada itinerari consta de vuit assignatures optatives de sis crèdits cadascuna, per obtenir informació de les assignatures podeu consultar el SIA:

  • Enginyeria del Programari.
  • Sistemes d’Informació.
  • Tecnologies de la Informació.
  • Enginyeria de Computadors.
Informació proporcionada per: InfoCampus