panoramica UJI
Eixides professionals

Àmbits de treball

Les eixides professionals estan ben recollides i tenen molta demanda, per la qual cosa les possibilitats d'atur són mínimes. Entre aquelles destaquem les següents:

 • Direcció d'informàtica i departaments de desenvolupament.
 • Direcció i organització de projectes informàtics de tota índole.
 • Direcció de centres de programació.
 • Organització i manteniment d'infraestructures.
 • Arquitectura, direcció i disseny de sistemes informàtics.
 • Assistència tècnica de sistemes informàtics, bases de dades i comunicacions.
 • Anàlisis, consultoria i auditoria informàtica.
 • Intel·ligència artificial i noves tecnologies.
 • Disseny, selecció i avaluació d'infraestructura de computació i lògica.
 • Direcció, gestió i optimització de sistemes de comunicació entre els ordinadors i els usuaris.
 • Concepció de projectes i aplicacions per a la seua posterior anàlisi i execució.
 • Docència en tots els nivells acadèmics.
 • Investigació, formació, docència, tècnics comercials i llocs de direcció en qualsevol àrea empresarial.

Tasques professionals

 • Exercir la direcció i ser responsable de projectes informàtics.
 • Analitzar i programar aplicacions informàtiques
 • Integrar-se en equips de desenvolupament de programari.
 • Dissenyar, seleccionar, mantenir i avaluar infraestructures de computació.
 • Aplicar sistemes especialitzats en xarxes de teleprocessos.
 • Dissenyar, construir i gestionar sistemes d’informació i eines de gestió per a la xicoteta i mitjana empresa.
 • Obrir empreses en Internet.
 • Exercir de cap i de tècnic de sistemes.
 • Gestionar sistemes d’informació oberts a la xarxa.
 • Realitzar el manteniment d’aplicacions i sistemes d’informació.
 • Dissenyar sistemes de bases de dades, de comunicació o de seguretat informàtica.
 • Consultoria tècnica en informàtica.
 • Auditories informàtiques.
 • Ensenyar i formar en temes relacionats amb la informàtica.
 • Exercir la direcció i ser responsable de projectes.

Relació amb els nous jaciments d'ocupacions

 • Serveis de la vida diària
  •  NTIC
   •  R+D de les tecnologies de la informació i la comunicació, i especialment Internet, intranet, extranet, comerç electrònic, etc.

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16