panoramica UJI
Coordinació docent

Actualment pendent d'aprovació de la proposta de la Comissió Gestora assenyalada, l'estructura d'aquesta comissió és: 
Coordinació: professora doctora titular d'universitat, àrea de coneixement d’Infermeria

  • Responsable de grau. 
  • Coordinador/a curs: dependència directa de responsable de grau. 
  • Unitats de suport: relacions internacionals. Intercanvis. 
  • Secretària acadèmica. Funcions pròpies. 
  • Departament. Unitat Predepartamental d’Infermeria. 
  • Àrea de coneixement. Infermeria. 

La titulació preveu que les funcions de coordinació les exercirà la comissió gestora de grau, responsable del títol. Aquesta comissió es regirà per les “Directrius generals sobre la composició i funcions de les comissions gestores de grau de la Universitat Jaume I” pel procediment AUD 1.2 “Revisió i millora anual de la qualitat de les titulacions”

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16