Què és?

L’obtenció del títol de graduada o graduat en Infermeria per la Universitat Jaume I permet obtindre les competències requerides per a l’exercici de la professió d’infermera o infermer responsable de cures generals. El grau està estructurat des d’una formació bàsica en primer curs fins a una formació clínica avançada que completa el programa en quart curs, i es tanca el cicle amb la defensa del treball de final de grau on s’avalua la competència global de “saber ser infermera o infermer”. La durada dels estudis és de 240 ECTS, tal com es contempla en la legislació actual (RD 1393/2007).

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16