panoramica UJI
Presentació

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals és una titulació nova que s'ocupa de l'estudi dels éssers humans i de les seues activitats en el marc d'una àmplia concepció de la cultura. Tracta de diferents aspectes de l'ésser humà com són:

- el pensament,

- el llenguatge,

- la història,

- la geografia,

- la capacitat artística,

- les cultures clàssica i contemporània,

- les dimensions filosòfiques, ètiques, polítiques o socials,

- anàlisi dels conflictes actuals i les seues solucions: la pau, la ciència i la tecnologia, els valors...

L'objectiu d'aquest grau és la formació de caràcter interdisciplinari en els camps de les humanitats. Proporciona una formació integral bàsica que permet una funció flexible i polivalent en l'ensenyament, les empreses i les institucions socials i l'animació i assessorament social i cultural.

El programa formatiu recull els tres grans àmbits en els que es fonamenta el grau (llengües i literatura; pensament i filosofia; i història) i està orientat a l'adquisició de coneixements, actituds i destreses davant la realitat multicultural i multilingüe en què estem immersos.

La interdisciplinarietat entre la història, la filologia i la filosofia doten els titulats i titulades d'unes característiques que, d'una banda, poden completar la formació universitària prèvia en altres titulacions i, d'una altra, poden ser complementades amb altres titulacions més especialitzades. D’aquesta manera els titulats i titulades poden adaptar-se amb flexibilitat als perfils professionals que requereixen un saber expert des d'una profunda formació cultural bàsica.


Mónica Velando Casanova

Vicedegana del grau en Humanitats: Estudis Interculturals

velando@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16