Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

24/02/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

- Segona titulació: amb 84 crèdits ECTS més es poden obtenir dues titulacions: grau en Humanitats: Estudis Interculturals i grau en Història i Patrimoni.

- Professorat qualificat amb una àmplia experiència docent i de recerca,  reconeguda en els indicadors científics internacionals.

- Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada i un ensenyament teòric i pràctic adequat.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Laboratori docent de llengües.

- Àmplia oferta de pràctiques en empreses i centres públics.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Humanitats: Estudis Interculturals.

- Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: InfoCampus