Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Segona titulació: amb 96 crédits ECTS més es poden obtenir dues titulacions: grau en Humanitats: Estudis Interculturals i grau en Història i Patrimoni.

- Professorat qualificat amb una àmplia experiència docent i de recerca,  reconeguda en els indicadors científics internacionals.

- Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada i un ensenyament teòric i pràctic adequat.

- Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, Centre de Documentació Europea i revistes especialitzades.

- Laboratori docent de llengües.

- Àmplia oferta de pràctiques en empreses i centres públics.

- Àmplia inserció laboral de les titulades i titulats en Humanitats: Estudis Interculturals.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16