Trets d'identitat

29/10/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Humanitats: Estudis Interculturals s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

- Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

- Aules d’informàtica dedicades a la docència.

- Sala d’estudi amb aules d’estudi.

- 10 seminaris amb pissarra, ordinador portàtil, canó i pantalla per a projecció.

- Laboratoris docents.

- Laboratori interdepartamental d’idiomes. Laboratori de climatologia. Laboratori d’estudis, planificació i ordenació d’espais turístics. Laboratori d’arqueologia prehistòrica.

- Altres recursos d’ús compartit: aula magna, sala de graus, espai de trobada, reprografia, vestíbul i cafeteria.

Línies d’investigació: al Departament de Filosofia i Sociologia es desenvolupen els següents programes d’investigació:

- SOCIOLOGIA DE LA TECNOLOGIA, MEDIAMBIENTAL, URBANA I DEL GÈNERE: sociologia de la tecnologia, sociologia mediambiental, sociologia delgènere, sociologia urbana, actitud, àrea metropolitana, canvi social, aspectes socials, tecnologies de la informació, innovació tecnològica, dones i societat.

- FILOSOFIA POLÍTICA I ÈTICA EMPRESARIAL: ètica empresarial, responsabilitat social empresarial, codi ètic, informes de sostenibilitat, informes de responsabilitat social empresarial, comitès d’ètica, auditoria ètica.

- GRUPO OPRE ROMA: antropologia social, psicologia social, sociologia, metodologia, interculturalitat, gitanos, immigració, racisme, xenofòbia, diversitat cultural, projectes interculturals d’intervenció social.

- SOCIOLOGIA DE L’ENVELLIMENT: vellesa, envelliment, curs vital, política social.

- LÒGICA. FILOSOFIA DE LA CIÈNCIA I DE LA TECNOLOGIA: ciència, coneixement, discurs.

Al Departament de Filologia i Cultures Europees es desenvolupen les següents línies d’investigació: 

- LLENGÜES I CULTURES EUROPEES I NOUS LLENGUATGES LITERARIS I AUDIOVISUALS: interculturalitat,  literatura, publicitat, periodisme, cultura catalana, Castelló.

- GIAPEL (GRUP D'INVESTIGACIÓ I APLICACIONS PEDAGÒGIQUES EN LLENGÜES): autonomia, ensenyament-aprenentatge de llengües, plurilingüisme, anàlisi del discurs, tipologia textual, noves tecnologies.

- SOCIOLINGÜÍSTICA: sociolingüística, variacionisme, llengües en contacte, interferència lingüística, canvi de codi, sociopragmàtica, cortesia, discurs polític.

- LITERATURA ESPANYOLA: poesia dels segles XVIII, XX, postguerra, novel·la galant, poesia romàntica.

- GRUP DE RECERCA D'ESTUDIS MEDIEVALS INTERDISCIPLINARIS GREMI: llengua i literatura medieval (llengües romàniques i anglès), història medieval, cultura i societat, traducció antiga i lingüística comparada.

D’altra banda, les línies d’investigació que es desenvolupen al Departament d’Història, Geografia i Art són:

- ESTACIÓ DE CLIMATOLOGIA APLICADA (ECA): canvi climàtic, recursos hídrics, teledetecció, anàlisis mediambientals, impactes forestals, estacions meteorològiques, dendroclimatologia.

- GEOGRAFIA URBANA I DEL POBLAMENT: geografia urbana, planificació territorial, geografia agrària, geografia social.

- GETUR-GABINET D’ESTUDIS TURÍSTICS: desenvolupament turístic integral, turisme.

- HISTÒRIA MODERNA: història moderna, societat espanyola i llatinoamericana, militar, hisenda.

- HISTÒRIA SOCIAL COMPARADA: propietat de la terra, població, treball, classes socials, moviments socials, història política, colonialisme, interessos organitzats, Amèrica Llatina, Cuba, historiografia, història local.

- HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CASTELLÓ. CULTURA I GÈNERE: història contemporània, republicanisme, carlisme, història local de Castelló, educació.

- ICONOGRAFIA I HISTÒRIA DE L’ART:  història de l’art, art barroc, art americà, art valencià, art del renaixement, iconografia, emblemàtica, ceràmica, informes artístics, inventari, catalogació, digitalització d’imatges, restauració.

- INVESTIGACIÓ EN ESTUDIS FEMINISTES I DE GÈNERE (GRUP IF): dones, gènere, investigació feminista.

- POTESTAS – GRUP EUROPEU D’INVESTIGACIÓ HISTÒRICA: representació del poder, història religiosa, ideologies.

- PROCESSOS REVOLUCIONARIS LIBERALS I ICONOGRAFIA POLÍTICA A ESPANYA I MÈXIC. DE LA INDEPENDÈNCIA A L’ESTAT-NACIÓ: Mèxic, processos revolucionaris liberals, segle XIX, Corts de Cadis, milícia nacional, Amèrica, federalisme.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Humanitats: Estudis Intercuturals

Informació del grau en Humanitats: Estudis Interculturals

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específics

Departament de Filosofia i Sociologia

Departament de Filologia i Cultures Europees

Departament d’Història, Geografia i Art

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus