Què és?

31/07/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El grau d’Humanitats: Estudis Interculturals ofereix una formació innovadora orientada a l’adquisició de coneixements, actituds i destreses davant una realitat multicultural i plurilingüe en què estem immersos. Està enfocat a l’exercici professional tant públic com privat, tenint en compte les demandes creixents del mercat laboral canviant.

El nou grau parteix de la realitat social del context en què s'integra la Universitat. El seu entorn socioeconòmic i cultural ve caracteritzat per factors de gran diversitat lingüística i cultural. Aquests aspectes afavoreixen un espai de permanent intercanvi cultural i d'idees que nodreixen la societat actual perquè aquesta, al seu torn, demane de manera creixent serveis relacionats amb l'àmbit humanístic i que competeix directament al futur professional dels graduats i graduades en Humanitats: Estudis Interculturals, ja que els permet aportar solucions als interrogants actuals. Per tot açò pensem que el nou grau no és només una oportunitat de conèixer el passat, sinó d'entendre el present i transformar el futur, com a ciutadans i ciutadanes i com a professionals.

Les graduades i graduats en Humanitats: Estudis Interculturals adquiriran competències que els permetran poder exercir la seua activitat professional al camp de les ciències humanes i les ciències de la societat, com ara la gestió de projectes culturals i interculturals, els recursos humans, la planificació i organització de grups de treball en empreses, la mediació i intervenció en conflictes, la participació en organismes internacionals que tinguen com a objectiu la superació de desequilibris socials (ONG) i, per descomptat, en l’àmbit de l’educació, molt especialment en l’ensenyament. A més, el disseny d’aquest grau permet l’accés a les persones que vulguen reprendre els estudis universitaris, amb l’objectiu de reactivar el seu projecte professional, o com a formació personal.

Informació proporcionada per: InfoCampus