panoramica UJI
Treball de final de grau

Haver superat el 80 % de les assignatures de formació bàsica i obligatòria del grau, sense considerar en aquest còmput les assignatures Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau.

El treball de final de grau té com a objectiu fonamental proveir als graduats i graduades d’experiència personal sobre el que constitueix la pràctica professional. Es tractarà d’aprofundir en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats a llarg del grau directament vinculats tant al sector de l’empresa privada com a les institucions públiques.

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16