Pràctiques externes

03/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta la guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques, l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la Universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar-hi l’assignatura Treball de Final de Grau.

Pel que fa a les possibles tasques a desenvolupar per l’estudiantat en pràctiques, es fa necessària una simplificació, atès l’ampli ventall de possibilitats existents. En tot cas, el contingut de l’assignatura tindrà a veure amb alguna de les següents activitats:

- Treballs de gestió cultural, els quals es realitzaran en arxius històrics (municipals, provincials, eclesiàstics), biblioteques (municipals, de belles arts, etnològics), tallers de restauració artística i/o arqueològica, cases de cultura, etc.

- Activitats pròpies de determinats serveis municipals relacionats amb el món de la cultura, joventut, participació política, desenvolupament... (àrees de coordinació cultural, cases de joventut, regidories de participació ciutadana, patronats municipals de cultura, agències de desenvolupament local, etc.)

- Col·laboració amb associacions de diversa naturalesa, participant en la programació i desenvolupament de les seues activitats. Aquestes associacions –sempre pròximes a l’àmbit de les relacions humanes– poden ser des d’ONG fins a centres juvenils, des d’unes amb marcat accent social fins a d’altres més professionals.

- Col·laboració amb organismes públics que porten a terme tasques relacionades d’alguna manera amb la titulació (serveis de publicacions, Direcció General de la Dona, delegacions territorials de Patrimoni Historicoartístic, Delegació Diocesana de Patrimoni, etc.).

- Tasques pròpies de fundacions i centres d’investigació, tant de dins com de fora de la Universitat.

- Finalment, treballs en empreses de caràcter privat, ja estiguen relacionades amb el món de la informació (emissores de ràdio, premsa escrita, premsa digital, etc.), amb el de l’edició, amb el de conservació i gestió de patrimoni, amb l’àrea de recursos humans (selecció/formació de personal).

Consulta les entitats cooperadores

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i el finança l’Organisme Autònom de Programes Europeus, el qual depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  PROMOTE Your International Career elaborada per l'OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus