UJI

Pla d’estudis

Primer curs

Llatí i Llengües Europees (FBB)

Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB)

Patrimoni Arqueològic i Prehistòric d’Europa (OB)

Filosofia Antiga i Medieval (OB)

Patrimoni Natural: Geografia General Física (FBB)

Història del Món Clàssic (FBB)**

Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)

Teoria de l’Argumentació i del Discurs (FBB)

Filosofia de les Ciències Humanes i Socials (OB)

Cultura Grega a través dels Textos (OB)

Segon curs

Lingüística (FBB)**

Llengua Catalana / Llengua Espanyola (FBB)

Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)

Història Medieval d’Europa (OB)

Història Moderna (OB)

Història Contemporània (OB)

Llengua Anglesa (FBB)*

Ètica (FBB)

El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana (OB)

Estètica, Gust i Patrimoni (OB)

Tercer curs

Patrimoni Arquitectònic i Urbanístic (OB)

Literatura Espanyola (OB)

Patrimoni i Història de les Arts Visuals (OB)

Història Contemporània d’Espanya (OB)

Patrimoni Geogràfic d’Espanya (OB)

Filosofia Moderna i Contemporània (OB)

Història i Patrimoni Documental (OB)

Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric (OB)

Teoria de l’Art Contemporani (OB)

Història d’Amèrica Llatina (OB)

Quart curs

Fonaments i Teoria del Patrimoni Artístic (OB)**

Geografia i Patrimoni del País Valencià (OB)

Patrimoni Històric de la Hispània Romana (OB)

Pràctiques Externes (PE)1**

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Optativa 4 (OP)

Optativa 5 (OP)

 

OPTATIVES

Història Política i Social de l’Espanya Moderna (OP)

Història Contemporània del País Valencià (OP)

Gènere i Imatge en la Història (OP)

Patrimoni Geogràfic Rural i Urbà (OP)

Antiguitat i Patrimoni (OP)

Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic (OP)

Patrimoni Artístic Iberoamericà (OP)

 

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits  ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus