UJI

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- Segona titulació: amb 84 crèdits ECTS més es poden obtenir dues titulacions: grau en Història i Patrimoni i grau en Humanitats: Estudis Interculturals.

- Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada i un ensenyament teòric i pràctic adequat.

- Àmplia oferta de grups d’investigació sobre història i patrimoni que possibiliten participar en nombroses activitats complementàries durant el curs: conferències, seminaris, congressos, etc.

- Àmplia oferta de pràctiques en organismes públics i empreses relacionades amb activitats centrades en el patrimoni històric, natural i artístic.

- Inserció laboral àmplia i significativa de les titulades i titulats en Història i Patrimoni.

- Programa d’Acció Tutorial Universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants i estudiantes de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

Informació proporcionada per: InfoCampus