UJI

Què és?

El grau en Història i Patrimoni combina dos nivells de coneixements: un de general, amb un enfocament interdisciplinari basat en les ciències humanes i socials, i un altre més específic orientat als coneixements en història i història de l'art. Per a això es planteja en els primers cursos una formació inicial de caràcter bàsic, en el qual les assignatures d'història, art i geografia es combinen amb les de l'àmbit filològic i filosòfic (història del pensament). Progressivament, en tercer i sobretot quart curs, el contingut se centra en assignatures de contingut històric i artístic, amb una especial incidència en els temes patrimonials. Un treball de final de grau de 6 crèdits i unes pràctiques externes de 12 crèdits completen el pla d'estudis. Cal ressaltar que el fet de compartir 156 crèdits amb el grau en Humanitats: Estudis Interculturals possibilita l'obtenció dels dos graus cursant aquests 84 ECTS que falten

Aquesta formació, al mateix temps bàsica i específica, permet els graduats i graduades obtindre a un ampli ventall de sabers experts que els han de permetre adaptar-se a una societat en canvi constant i orientar-se cap a múltiples eixides professionals, tant en el sector públic com en el privat. Les persones que obtinguen el grau en Història i Patrimoni tindran la possibilitat de treballar professionalment en àmbits relacionats amb l’ensenyament, la investigació historicoartística, la gestió, interpretació, difusió, protecció i conservació del patrimoni històric, natural i cultural, la creació de continguts i la divulgació de coneixements històrics i artístics, etc.

Informació proporcionada per: InfoCampus