Perfil d’ingrés

Amb l’objectiu que es produïsca una adequada adaptació de l’alumnat de nou ingrés en el Grau en Història i Patrimoni, i amb la finalitat d’assegurar el seu adequat desenvolupament, s’especifica una relació de característiques personals i acadèmiques que configuren el perfil d’ingrés idoni:

• Compromís social i ètic

• Interès per comprendre la societat actual i els mecanismes que l’han conformat

• Capacitat de treball en equip

• Competència en expressió oral i escrita en les llengües oficials

• Capacitat per comprendre i valorar el patrimoni històric i cultural, la protecció i els mecanismes per posar en valor aquest

• Competència en el maneig d’eines informàtiques bàsiques

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16