panoramica UJI
Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • Segona titulació. Es poden obtenir dues titulacions: doble grau amb Economia (90 crèdits més) o doble grau amb Administració d’Empreses (102 crèdits més).
  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques.
  • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant el programa acadèmic com el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (aula virtual, equipament audiovisual a les aules).
  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions... on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral.
  • Programes Erasmus amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats dels Estats Units i del Canadà.
  • Plantilla de professorat amb experiència prèvia en formació en matèries relacionades amb les finances i la comptabilitat.
  • Possibilitat d'escollir un grup de docència en anglès des de primer curs en una part important de les matèries.
  • Possibilitat d’obtenir un doble títol internacional amb la Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16