Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

02/12/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Oferta de formació especialitzada en àrees amb gran demanda de professionals: banca, auditoria, agent i analista financer, anàlisi i gestoria d’inversions, gestoria i assessoria comptable-fiscal, ocupació pública.
  • Segona titulació: es poden obtindre dues titulacions: doble grau amb Economia (102 crèdits més) o doble grau amb Administració d’Empreses (90 crèdits més).
  • Docència adaptada a les noves tecnologies, tant en el programa acadèmic com en el desenvolupament de les classes, la qual cosa permet aplicar una metodologia docent diferenciada (Aula Virtual, equipament audiovisual a les aules).
  • Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprén i comença a conèixer el món laboral.
  • Programa Erasmus+ amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats d’Amèrica del nord, Àsia, Oceania, i Llatinoamèrica.
  • Plantilla de professorat amb experiència prèvia en formació en matèries relacionades amb les finances i la comptabilitat.
  • Possibilitat de triar un grup de docència en anglès des de primer curs en una part important de les matèries amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes activitats específiques de la titulació.
  • Possibilitat d’obtindre un doble títol internacional amb la Università Degli Studi Di Modena E Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia).
  • Biblioteca centralitzada amb servei interbibliotecari, préstec d’ordinadors portàtils, telepréstec, Centre de Documentació Europea, textos i revistes jurídiques especialitzades, bases de dades jurídiques.
Informació proporcionada per: InfoCampus