Eixides professionals

  • Direcció general/gerència.
  • Llocs de responsabilitat en àrees de gestió empresarial relacionades amb: direcció financera, cap d’administració, cap de comptabilitat, controller.
  • Llocs de responsabilitat en la gestió d’entitats financeres i en àrees relacionades amb: llocs de direcció en bancs i en altres institucions financeres, cap de tresoreria, cap de riscos, auditoria interna.
  • Exercici lliure de la professió en el camp de la consultoria de gestió empresarial, auditoria de comptes, assessoria administrativa, fiscal i comptable, analista d’inversions, assessoria financera, assessoria de borsa, entre altres.
  • Llocs de responsabilitat en l’Administració pública: inspecció d’institucions de crèdit, intervenció i tresoreria de l’administració local, auditoria del Tribunal de Comptes, inspecció d’Hisenda, inspecció de treball, inspecció d’entitats bancàries, llocs de responsabilitat en les administracions autonòmica i local, entre altres.
  • Llocs de responsabilitat en entitats sense ànim de lucre i gestió d’entitats no lucratives (ONL).
  • Professorat d’ensenyament secundari i carrera docent i investigadora a la universitat.
  • Empresariat.


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16