panoramica UJI
Presentació

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials proporciona coneixements de totes les tecnologies industrials: ofereix una visió multidisciplinària i integradora de l'enginyeria industrial. Capaciten per a exercir l'activitat en qualsevol camp tecnològic de la indústria, gràcies a la sòlida base científica i tecnològica que s'adquireix i que facilita la posterior especialització. És per açò que aquests estudis gaudeixen de gran èxit professional per l'ampli coneixement de les diferents tecnologies industrials que atorguen, per la seua capacitat d'adaptació i la seua gran versatilitat.

El grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials amb el màster universitari en Enginyeria Industrial, substitueix i equival en el seu conjunt a l'anterior titulació d'Enginyeria Industrial, que permet obtenir les atribucions professionals de l'enginyer o enginyera industrial.

En la Universitat Jaume I la titulació d'Enginyeria Industrial s'imparteix des de l'any 1994 i la implantació del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials es va iniciar l'any 2010.

Les característiques diferencials que podríem destacar d'estudiar el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials en la UJI pel que fa a altres centres són:

  • Nombre d'estudiants reduït, la qual cosa permet una estreta relació professorat-estudiantado i una realització adequada de la part pràctica de la formació: pràctiques de laboratori, treballs dirigits, etc.
  • Instal·lacions noves i molt bé equipades: els laboratoris, les aules informàtiques i els tallers disposen d'equips moderns semblants als quals s'utilitzen avui en la indústria.
  • Pràctiques en empresa abans d'acabar el grau: l'estada en pràctiques és una matèria obligatòria en el pla d'estudis. Els alumnes realitzen pràctiques com a enginyers en una empresa.
  • Els estudis finalitzen amb la realització del Treball de Final de Grau: projecte d'enginyeria realitzat sobre una empresa real en un de les branques de l'enginyeria de l'àmbit industrial. El Treball de Final de Grau es defensa davant un tribunal i és l'últim pas abans d'obtenir el títol de grau.
  • A més de les estades del estudiantado en universitats estrangeres a través dels programes d'intercanvi, el grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials forma part del programa EURUJI, pioner a les universitats espanyoles des de fa més de 10 anys. Aquest programa forma enginyers i enginyeres d'alt nivell i ofereix la possibilitat d'aconseguir un doble títol de la UJI i l'INSA de Lió o Tolosa de Llenguadoc. Aquest grup, a més, reforça l'aprenentatge d'idiomes i es treballa amb un grup molt reduït d'estudiants. Durant els dos primers cursos, el grup EURUJI gaudeix del reconeixement de la Generalitat Valenciana de Grup d'Alt Rendiment Acadèmic (grup ARA).
  • Alta taxa d'inserció laboral dels nostres titulats.

 

 

José Luis Iserte Vilar 

Vicedirector del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Adreça de contacte: grauindustrials@uji.es

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16