panoramica UJI
Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

  • Possibilitat d'accedir de forma directa al màster universitari en Enginyeria Industrial de la UJI, en les millors condicions, i aconseguir les atribucions completes de l'actual enginyer industrial.
  • Els estudiants del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials no necessiten assignatures com a complements de formació per a accedir al Màster Universitari en Enginyeria Industrial.
  • Estudis Internacionals de doble diploma d'Enginyeria EURUJI: conveni de doble diploma amb els INSA de Lió o Tolouse (França).
  • Instal·lacions noves i molt ben equipades, tant de laboratoris com de tallers, aules d'informàtica i sotfware d'enginyeria.
  • Estret vincle amb la indústria: l'àmplia oferta de pràctiques acadèmiques en empreses en què desenvolupar el treball de final de grau fa que l'alumne tinga un primer contacte amb la indústria completant així la seua formació pràctica i aplicada de l'enginyeria.
  • Alta taxa d'inserció laboral dels nostres titulats.
  • Programa d'acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l'alumnat de primer curs el Programa d'acció tutorial universitari amb la finalitat d'ajudar-ho en l'adaptació a la Universitat Jaume I i d'integrar-ho en la vida universitària.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16