panoramica UJI
Presentació

La societat actual es dirigeix cap a una situació en què la utilització eficient, neta i sostenible dels recursos energètics del planeta es va a convertir en una necessitat cada vegada més apressant i obligarà a una major electrificació del nostre entorn. El desenvolupament dels vehicles elèctrics o de les xarxes elèctriques intel·ligents són exemples que indiquen l'abast que tindrà tal procés d'electrificació.

D'altra banda, la qüestió energètica es va a convertir a molt curt termini en una qüestió crítica per al nostre món a causa tant de l'escassetat dels recursos energètics com per l'elevat preu que assoliran.

Per aquests motius, el grau en Enginyeria Elèctrica s'ha dissenyat per a formar professionals especialitzats en sistemes elèctrics (instal·lacions, centrals de generació, màquines elèctriques...) i en sistemes energètics (instal·lacions d'energies renovables, eficiència energètica...) ja que es considera que la societat demanarà a curt termini enginyers i enginyeres amb aquestes característiques.

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial.

 

Julio Ariel Romero Pérez 

Vicedirector del grau en Enginyeria Elèctrica

Adreça de contacte: grauelectrica@uji.es

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16