panoramica UJI
Treball de final de grau

Haver superat 156 crèdits ECTS de les matèries obligatòries i de formació bàsica, sense considerar les matèries de Pràctiques Externes i Treball de Final de Grau per al còmput d’aquest percentatge.

Treball de final de grau consistent en un projecte d’enginyeria en el qual s’integren els continguts formatius rebuts i les competències adquirides. La documentació del projecte ha de contindre els següents apartats com a mínim: memòria, pressupost, plànols (si escau) i ple de condicions (si escau).

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una  normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16