Treball de final de grau

13/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L´assignatura de Treball Fi de Grau consisteix en la redacció d´un treball d´investigació o un estudi teòrico-pràctic sobre alguna matèria jurídica que permet aplicar i demostrar els coneixements adquirits durant el Grau. El treball, que es realitza amb l´ajuda d´un professor-tutor, s´ha de defensar davant d´un tribunal. Per a matricular-se d´aquesta asignatura cal haver superat el 80% dels crèdits de formació bàsica (FB) i obligatoris (OB) del Grau, excloses les pràctiques externes.

Consulta guia docent de l'assignatura

 La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus