Pràctiques externes

16/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Consulta guia docent de l'assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

En la titulació de Dret les pràctiques consisteixen en la realització d'unes estades o permanències reglades en organitzacions jurídiques de caràcter professional, ja siga en el sector públic, o bé en l'àmbit privat. El seu objectiu és l'assimilació per part de l'estudiantat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social i la preparació per a la seua futura inserció professional.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

Organització

Tots els anys, a mitjan setembre, i una vegada finalitzat el termini de matrícula, la Coordinadora convocarà una reunió en la qual s'explicarà el funcionament de l'assignatura i les dues modalitats mitjançant les quals aquesta es pot cursar (acollint-se a alguna de les entitats que ofereix la Universitat (ofertes públiques) -MODALITAT A-, o buscant el propi alumne l'entitat on desitja realitzar les seues pràctiques (oferta nominativa), -MODALITAT  B-. En aquesta reunió es mostrarà als alumnes el llistat d'entitats col·laboradores que en aqueix moment estiguen disponibles per a acollir als alumnes en pràctiques. Si els alumnes opten per aquesta modalitat (MODALITAT A), disposaran d'un termini per a realitzar les seues preferències a través de la web. Passat aquest termini, la coordinadora realitzarà les assignacions d'entitat i tutor. L'assignació es farà, en cas que diversos alumnes coincidisquen en una mateixa entitat, donant prioritat a l'alumne que tinga un millor expedient acadèmic. Al llarg del curs s'aniran oferint noves entitats als alumnes i l'adjudicació de les places es realitzarà pel mateix procediment. En el cas que l'alumne s'aculla a la MODALITAT B, podrà presentar una oferta nominativa durant tot el curs acadèmic, en funció dels seus interessos particulars.

Erasmus Pràctiques

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

  1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
  2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
  3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.


Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Informació proporcionada per: InfoCampus